חייב מוגבל באמצעים | איחוד תיקים | צו תשלומים | הטלת הגבלות

סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל מגדיר מיהו חייב מוגבל באמצעים: חייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים אם ביקש לפרוס את חובו לתקופה של שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪ לתקופה של 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪ לתקופה של 4 שנים – אם […]

הפטר לפי החוק החדש | הפטר בהוצאה לפועל | מחיקת חובות | לשכת הוצאה לפועל נתניה | תיקון 57 לחוק ההוצאה לפועל

לשכות ההוצאה לפועל בנתניה, תל אביב, נצרת, קריות, ירושלים ובאר שבע הן הלשכות בהן מתנהל מסלול ההפטר. משמעות קבלת צו הפטר מביא למחיקת חובות, הן בהוצאה לפועל והן מחוב שאינו בהוצאה לפועל, למעט חובות שאינם ברי הפטר: מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, קנס פלילי או מנהלי. סעיף 69י3 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 קובע […]

הגבלה על רישיון נהיגה | פגיעה בחופש העיסוק | פגיעה באדם נכה | הסרת הגבלות

הגבלה על רישיון הנהיגה סעיף 66א (6) קובע  כי הגבלה על רישיון נהיגה היא מלקבל, להחזיק או לחדש את רישיון הנהיגה. הטלת הגבלה על רישיון הנהיגה כמו מי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי תשלום אגרה. כחלק משיטת הגבייה ברשות האכיפה והגבייה ניתן להטיל על חייבים הגבלות בתנאים ובמועדים מסוימים, כגון: עיכוב יציאה מן הארץ, […]

סגירת תיק בהוצאה לפועל | טענת שיהוי | חובת תום הלב בהליכי הוצאה לפועל

סגירת תיק בהוצאה לפועל תקנה 126 לתקנות ההוצאה לפועל מונה מספר עילות לסגירת תיק ההוצאה לפועל, בין היתר, נקבע כי במידה ועברו שנתיים בהם לא נקט הזוכה בהליכים בתיק ההוצאה לפועל, ייסגר התיק בתנאים מסוימים. מדובר במקרה בו הזוכה אינו נוקט בהליכים בתיק ההוצאה לפועל לשם גביית חוב, במשך שנים. דבר זה מעיד כי הזוכה […]

עיכוב הליכי הוצאה לפועל | השהיית הליך בהוצאה לפועל | ביטול הליכים בהוצאה לפועל

עיכוב הליכים, השהיית הליך וביטול הליכים עיכוב הליכים מפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק. השהיית הליך מפסיק באופן זמני הליך מסוים. ביטול הליכים – מבטל את ההליכים כנגד החייב. עיכוב הליכים אוטומטי חייב אשר מגיש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב במועד, תוך 30 יום מיום המצאת האזהרה לידיו, יינתן עיכוב […]

הסדר חובות | מחיקת חובות | הסדרים עם בנק | הסדר חובות עם נושים

הסדר חובות הסדר חובות הוא למעשה ניהול משא ומתן בין הזוכה לחייב במטרה להפחית את תשלום החוב, בהסכמת הצדדים. תשלום החוב המופחת והמוסכם במועדים ובתנאים שנקבעו כמהו כתשלום מלוא החוב. ניהול הליכי הוצאה לפועל כרוך בהליכים פוגעניים כדוגמת: הגבלה על רישיון הנהיגה, עיקול חשבון בנק, עיקול משכורת ועוד. כדי להימנע מהליכים אלו מומלץ להגיש בקשה […]

הרפורמה בהליכי פשיטת רגל | הליכי פשיטת רגל | תכנית פירעון בפשיטת רגל

הרפורמה בהליך פשיטת רגל מטרת הליך פשיטת רגל הוא לאפשר לחייבים שאינם יכולים לשלם את חובותיהם, חדלי פירעון, לפתוח דף חדש עם קבלת ההפטר ולחלק את נכסי החייב בין הנושים. הרפורמה בהליך פשיטת רגל שואפת להגשים את מטרת ההליך ומגדירה מהם המועדים בהם יבדקו תביעות החוב, מהו המועד להגשת תוכנית פירעון ע"י המנהל המיוחד לבית […]

עילות לסגירת תיקים בהוצאה לפועל | תשלום חוב | הסדר חוב | שיהוי | עורך דין להוצאה לפועל נתניה

עילות לסגירת תיק בהוצאה לפועל תיק הוצאה לפועל יכול להסגר ממספר סיבות : עם תשלום החוב . רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על סגירת תיק כאשר הזוכה לא נקט בהליכים במשך שנתיים. תשלום חוב כאשר החייב משלם את החוב ישירות לזוכה, בהתאם להסדר או את מלוא חוב תיק ההוצאה לפועל, על הזוכה להגיש בקשה לסגירת […]

עורך דין הוצאה לפועל עורך דין פשיטת רגל – רלי סבח

משרד עורכת הדין רלי סבח ממוקם בנתניה. משרד עורך דין  נתניה רלי סבח מעניק מגוון שירותים משפטיים: יעוץ משפטי, ייצוג משפטי ומגוון שירותיים מקצועיים בתחומי המשפט ובפרט בתחומי הוצאה לפועל, פשיטת רגל וחדלות פירעון. משרדנו מעניק ומתאים פתרון אישי וייחודי ללקוח. גם כאשר נראה כי אין כל פתרון או סיכוי משפטי ללקוח, משרדנו מצליח להגיע […]

חוב למס הכנסה | הסדר חוב עם מס הכנסה | ביטול עיצום כספי פיגורים קנסות וריביות | חובת דיווח מקוון

חובת דיווח באופן מקוון על פי תיקון 161 לפקודת מס כנסה, הגשת דו"ח שנתי של הוצאות והכנסות לעובדים עצמאיים תעשה באופן מקוון בלבד עד למועד המותר להגשה על ידי רשויות המיסים. כדי להכין את הדו"ח השנתי מומלץ להיעזר בשירותי אנשי מקצוע, רואי חשבון או יועצי מס. אי הגשת הדוח באופן מקוון תהווה הצהרה כי לא […]