מוזמנים ליצור קשר ⟵

צו תשלומים

צו תשלומים | טופס 222 | בקשה למתן צו תשלומים | שאלון חייב וכתב ויתור סודיות

באזהרה בתיק הוצאה לפועל  מצוין כי על החייב למלא אחר פסק הדין (מושג כללי בלשון האזהרה. כולל גם חוב בגין שטרות או תביעה על סכום קצוב) או לשלם את החוב במלואו או בצו שנקבע או להגיש בקשה למתן צו תשלומים, תוך 20 יום מיום המצאת האזהרה.

ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים בכל שלב.

בקשה למתן צו תשלומים

במידה והחייב אינו יכול לעמוד במלואו סכום החוב הפסוק בתיק ההוצאה לפועל או בצו התשלומים אשר נקבע ללא בחינת נסיבותיו האישיות של החייב (להלן: "הצו הפסוק" ), יש לפנות בבקשה למתן צו תשלומים בטופס 222 ולצרף את המסמכים הבאים:

  1. שאלון חייב וכתב ויתור סודיות
  2. תצהיר מנומק
  3. מסמכים התומכים בקשה
  4. תשלום צו תשלומים המוצע על ידי החייב

צו התשלומים המינימלי עומד על סך 150 ₪ .

 

סעיף 7א (ג) לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל" ) קובע כי רשם ההוצאה לפועל יחליט בבקשה למתן צו תשלומים על בסיס הבקשה או ידרוש מסמכים נוספים או יזמן את החייב לחקירת יכולת ואף רשאי לדחות את הבקשה.

ההחלטה בבקשה למתן צו תשלומים תקבע תוך איזון זכויות הזוכה – זכותו של הזוכה לקבל את קניינו, לבין זכויות החייב – זכותו לחיות בכבוד. (ראה דוגמא להחלטה).

טיפ: עליך לדייק בנימוקי הבקשה ולהציג מסמכים התומכים בבקשה בכדי לקבל צו תשלומים בהקדם.

עיכוב הליכי הוצאה לפועל

ככלל, בבקשה למתן צו תשלומים יבוטלו הליכי עיקול חשבון עובר ושב, עיקול משכורת ויעוכבו הוצאת מיטלטלין. אין עיכוב הליכי הוצאה לפועל באופן אוטומטי. כל עוד החייב עומד בצו התשלומים לא ינקטו נגדך בהליכים כנגד נכסים בהם הנך עושה שימוש על בסיס יומי. כלומר, הזוכה רשאי לנקוט בהליכים נגד החייב גם כאשר הוא עומד בצו התשלומים כנגד נכסים הוניים: בית, קופות גמל, קופות פנסיה, רכב וכדומה.

החלטת רשם ההוצאה לפועל

פלוני פנה למשרדנו לצורך הגשת צו תשלומים בתיקי ההוצאה לפועל : תיק בסך  של כ-  50,000 ₪ ; תיק בסך של כ-   19,000 ₪ ; לטענת פלוני יכולת ההחזר החודשי שלו הוא 150 ₪ בכל תיק. הוגשו בקשות לצו תשלומים, בכל תיק בנפרד, בצירוף בקשה מנומקת, תצהיר, שאלון וכתב ויתור סודיות, אישור תשלום ראשון בסך 150 ₪ . נקבע בתיק ההוצל"פ בסך של כ- 50,000 ₪ צו תשלומם בסך 150 ₪ ; נקבע צו תשלומים בתיק ההוצל"פ בסך של כ- 19,000 ₪ צו תשלומים בסך 200 ₪ ; וזאת על סמך הבקשה שהוגשה בלבד.

עם מתן החלטה בבקשה בוטלו הליכי עיקול חשבון בנק, הליכי עיקול משכורת והוצאת מיטלטלין. החלטה בבקשה אינה מעכבת הליכי הוצאה לפועל אלא לפי בקשה מיוחדת.

תוכן עניינים