מוזמנים ליצור קשר ⟵

צו כינוס

צו כינוס | חובות החייב עם מתן צו הכינוס | דוחות דו-חודשיים | צו תשלומים חודשי

צו כינוס

חייב אשר פונה להליך פשיטת רגל באמצעות בקשה להכרזתו כפושט רגל בבית המשפט המחוזי (לפי מחוז מגוריו), יינתן ע"י בית המשפט צו כינוס.

צו כינוס משמעו כי כל נכסי החייב יהיו בפיקוח הכונס הרשמי. לצורך הפיקוח ימונה מנהל מיוחד או נאמן אשר ייצג את כלל הטובים ויפקח על צעדיו של החייב.

צו הכינוס יכלול בתוכו צו תשלומים חודשי, עיכוב יציאה מן הארץ, ביטול עיקל משכורת וחשבון עבר ושב,  ביטול הגבלה על רישיון הנהיגה, חובת דיווח הכנסות והוצאות של החייב פעם בחודשים למנהל המיוחד או לנאמן.

חובות החייב

עם מתן צו הכינוס, על החייב חלות חובות, בין היתר:

  1. החל ממועד צו הכינוס על החייב לדווח לנאמן או למנהל המיוחד על כל שינוי בהכנסות ובהוצאות החודשיות שלו.
  2. על החייב להתייצב לחקירה כלכלית בפני המנהל המיוחד.
  3. על החייב להמציא את צו הכינוס לכל הנושים תוך 30 יום מיום מתן צו הכינוס.
  4. על החייב להגיש את צו הכינוס בלשכת ההוצאה לפועל – ממועד ההגשה כל ההליכים נגד החייב בהוצאה לפועל יעוכבו.
  5. אם החייב חב בתשלום מזונות, עליו להודיע לזוכה מזונות על מתן צו הכינוס וכי עליו לפנות בבקשה לבית המשפט להקציב לו סכומי כסף לדמי המזונות.
  6. לא ניתן לנקוט בהליכים משפטיים/הליכי גבייה נגד החייב החל ממועד צו הכינוס, אלא לפי הסכמת בית המשפט/כונס הנכסים.
  7. אם לחייב נכסים, כל מכירת נכס, בין אם מדובר ברכב/ים ובין אם מדובר בנכס מקרקעין, תעשה באמצעות הנאמן/המנהל המיוחד ובאישור בית המשפט. כל כספי המכירה יפקדו בקופת הכינוס.

 

השלכות אי קיום חובות החייב

על החייב לשאת בחובותיו החל מקבלת צו הכינוס. לאחר מכן, במועד דיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל ינתן הצעה לתוכנית פירעון ע"י הנאמן / המנהל המיוחד לצורך קבלת הפטר.

קיימת חשיבות רבה בקיום החובות, שכן במיה והחייב לא יישא בצו התשלומים ו/או לא יגיש דוחות דו-חודשים ו/או לא יופיע לחקירה כלכלית, יחשב כמי שניצל א ההליך לרעה, פעל בחוסר תום לב וייסגר תיק בית המשפט.

כספי הפיקדון, תשלום אגרה ותשלום התשלומים החודשיים לא יוחזרו לידי החייב במקרה כזה.

חייב שיגיש בקשה לבית המשפט פעם שניה לכרזתו כפושט רגל לאחר שנסגר התיק הראשון בשל ניצול הליך לרעה, יישא בהשלכות, בין היתר יוטל עליו צו תשלומים חודשי גבוהה.

תוכן עניינים