מוזמנים ליצור קשר ⟵

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

ביטול עיכוב יציאה מהארץ | ערבים ערבות לביטול עיכוב יציאה מהארץ | בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ | סעד 62 | ביטול עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות| ביטול עיכוב יציאה מהארץ

הוטל עליכם צו עיכוב יציאה מן הארץ במסגרת תיקי הוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ, ובתנאים מסוימים תוכלו לצאת מגבולות ישראל.

הטלת עיכוב יציאה מהארץ פוגעת בחופש התנועה של החייב אל מול הזכות של הנושה לקבל את קניינו.

אופן הגשת בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ

כדי לבטל עיכוב יציאה מהארץ יש להגיש בקשה מפורטת ולציין בין היתר את הפרטים הבאים: מהי מטרת הנסיעה (חופשה, ביקור חולים, טיפול רפואי ועוד), יעד הנסיעה ותקופת השהות בחו"ל, מי יממן את הנסיעה והשהות בחו"ל.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ, כלל, מלווה בצירוף 2 ערבים לגובה החוב בהוצאה לפועל כאשר השכר הוא מינימום 5,500 ₪, לכל ערב. סוג הערבויות ו/או גובה השכר של הערבים יקבע על פי שיקול דעת רשם ההוצאה לפועל. לבקשה יש לצרף צילומי תעודת זהות, תלושי שכר של הערבים וכתב ערבות.

החלטה בדבר האם יבוטל הצו אם לאו, ינתן על פי שיקול דעת הרשם.

ערבים בעלי חובות בלשכת ההוצאה לפועל לא יתקבלו כערבים למתן ביטול עיכוב היציאה מהארץ.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ

במידה שהערבים יאושרו על ידי רשם ההוצאה לפועל, יוצא כנגדם צו עיכוב יציאתם, ויהיה עליהם להתייצב בלשכה שוב ולהזדהות בפני פקיד לשכת ההוצאה לפועל בלשכה בה מתנהל תיק ההוצל"פ. עם הטלת עיכוב יציאה מהארץ על הערבים, יבוטל עיכוב היציאה של החייב.

עם חזרתו של החייב ארצה, עליו להתייצב שוב בלשכת ההוצאה לפועל, לצורך ביטול עיכוב היציאה כנגד הערבים והטלת עיכוב יציאה כנגד החייב.

במידה ולא ישוב החייב ארצה, הערבים נושאים בגובה החוב בתיק ההוצל"פ וניתן יהיה לפעול נגדם במסגרת הליכי הוצאה לפועל, כחייבים בתיק. הערב נכנס לנעלי החייב. לכן חשוב מאוד לבחון את נסיבות העניין טרם חתימה על ערבות.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

דמי מזונות הינו חוב בדין קדימה ובעל אופי מיוחד, להבדיל מתיק לגביית חיוב כספי רגיל, בעוד קיים חיוב חודשי מתחדש של דמי המזונות השוטפים בהתאם להחלטת בית משפט.

הפסיקה קבעה שאף מקום שהחייב משלם את המזונות השוטפים כסדרם, ניתן לנקוט בהליכים לצורך הבטחת תשלום מזונות עתידי המתפרש, מטבע הדברים, על פני שנים רבות.

ברע"א 7208/93 וייסגלס נ' וייסלגס, פ"ד מח(4) 429 נפסק:

"במירוץ שבין הזכות להבטיח בדרך ראויה את תשלום המזונות לבין זכותו של החייב לחופש תנועה ויציאה מן המדינה – הזכות להבטחת מזונות עדיפה".

בתיק 0100045123, בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב, בתאריך: 1.7.13, בפני כב' הרשמת קרן גיל מדובר על מקרה בו החייב ביקש לבטל את עיכוב היציאה מהארץ, ללא כל בטוחה, בטענה כי הוא משלם את דמי המזונות כסדרם ואין בכוונתו להישאר בחו"ל, לאור העובדה כי הוא הגיש בקשה להרחבת הסדרי ראיה. נקבע כי עמידה בתשלום השוטף של דמי המזונות אין בה כדי להבטיח את התשלום העתידי וזכות הקטינה לחיות בכבוד גוברת על הזכות לחופש בתנועה.

"במקרה דנן, אף אם החייב היה משלם את המזונות השוטפים ומחצית ההוצאות הרפואיות כסדרם, ואף אם בתיק לא היתה כל יתרת חוב שהיא, הרי שבהתאם להלכה שנקבעה בפסיקה, עדיין היתה גוברת זכותה של הקטינה לתשלום מזונותיה על זכותו של החייב לחופש התנועה.

קל וחומר בענייננו אנו שהחייב לא התמיד בתשלום המזונות ויתרת החוב בתיק טרם נפרעה."

תוכן עניינים