מוזמנים ליצור קשר ⟵

ייצוג בתיק מזונות

דמי מזונות  | מזונות ילדים | חוב מזונות | אופן גביית דמי מזונות |  דין קדימה | ייצוג זוכה בתיק מזונות

חוב מזונות

הליכי גירושין הינם הליכים המלווים בדרך כלל בהוצאות רבות המלוות בכאב בעקבות הפרידה, הילדים והרכוש המשותף.

אופן גביית דמי מזונות

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, לפי עניין, תחילה פוסק דמי מזונות זמניים, לעיתים אף מזונות אישה, עד להחלטה בתביעת המזונות ובתביעת הגירושים. לאחר מכן יקבע מזונות קבועים עבור ילדים קטינים- בגירים (עד גיל 21). במידה ומי מהצדדים אינו עומד בפסק דין, ניתן לפעול באופן הבא:

  1. לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת מזונות בהתאם לפסק הדין, בדרך כלל, כ- 70% מדמי המזונות הקבועים בפסק הדין (זאת במידה והאישה זכאית לקבלת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי ותלוי בתנאים נוספים הקבועים בחוק, למשל גובה הכנסה של האישה) ואת היתרה ניתן לגבות בהוצאה לפועל באישור המל"ל בכתב בדבר גביית הפרשים

המוסד לביטוח לאומי חוזר ותובע את החייב בהוצאה לפועל בעקבות התשלומים שבוצעו לאישה.

  1. לפתוח ישירות את תיק בהוצאה לפועל על מלוא החוב ולפעול כנגד החייב.

מזונות בדין קדימה

חוב בגין דמי מזונות הינו חוב בדין קדימה המוכר בחוק ההוצאה לפועל ובחוק פשיטת רגל. זה בא לידי ביטוי באופן הבא:

  1. במסגרת הליכי הוצאה לפועל ניתן להוציא צו מאסר כנגד החייב בתיק, וזאת רק בתיק מזונות.
  2. הליכי מימוש בתיקים אחרים יזקפו תחילה לחוב המזונות, וככל ויוותרו כספים הם יחולקו לשאר התיקים.
  3. ניתן לממש את מלוא המשכורת של החייב בתיקי מזונות וזאת מאחר וחוק הגנת השכר אינו חל על חוב מזונות.
  4. תיקי מזונות אינם נכנסים לתיק איחוד ולא ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים בתיק מזונות (ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים בעניין חוב העבר).
  5. במסגרת הליכי פשיטת רגל, החייב ישלם את צו הכינוס ובנוסף את דמי המזונות הפסוקים, אלא אם כן נקבע אחרת.

חשוב להשים לב כי ברגע שנפתח תיק ההוצאה לפועל בגין דמי מזונות, קשה לסגור את התיק, הסיבה העיקרית לכך כי דמי מזונות הינו תשלום חודשי עד שיגיעו הילדים לגיל 18-21, גיל ההסכמה. לכן, חשוב מאוד לבדוק לאורך הזמן את ההגדלות בתיק, הקטנות בתיק, עדכון תשלומים, עדכון החלטות של בית המשפט או בית הדין במועד ועוד.

ייצוג זוכה בתיק מזונות

חייב בתיק מזונות ביקש לצאת מגבולות הארץ מטעמי עבודה, באמצעות הוספת ערב, עד ליום בו ישוב. החייב לא שב לישראל והערב נותר החייב העיקרי בתיק. הזוכה – האישה עובדת ומפרנסת יחידה לילדה, משלמת שכירות, כלכלה, חינוך, הוצאות רפואיות ועוד. החייב והערב אינם משלמים את החוב בתיק והחוב גודל מידי חודש בתוספת ריבית הצמדה.

הערב הגיש בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ ומבקש להוציא אותו כחייב בתיק המזונות מאחר והוא אינו האב ותיק ההוצאה לפועל אינו מאפשר לו לעבוד. הזוכה פנתה למשרדנו לצורך ייצוג בתיק המזונות. לאחר שהובהר בפני כב' ר' ההוצל"פ כי הערב נכנס בנעלי החייב, עת חתם על כתב הערבות, בהסכמה, אין הערב יכול להתחמק מהחוב ולהשאיר את הזוכה ללא יכולת לגבות את דמי המזונות, נקבע כי הערב חב החוב המזונות כחייב עיקרי ואינו יכול לצאת מהארץ כל עוד לא ישא את החוב בתיק. הערב הסדיר את מלוא החוב ושולמו דמי מזונות.

תוכן עניינים