מוזמנים ליצור קשר ⟵

חוב מזונות

חוב בגין דמי מזונות | חוב מזונות | מזונות ילדים | הליכים כנגד חייב מזונות |  הקטנות חוב בתיק מזונות

חוב מזונות

חוב בגין דמי מזונות נוצר בעיקר בשל העובדה כי החבות לשלם דמי מזונות היא של הגבר, בעוד שעליו לשאת בהוצאות נוספות: שכר דירה, כלכלה, הוצאות שוטפות. המעבר החד בין חיי שותפות וניהול משק משותף אחד, למעבר לחיים בהם הגבר נושא בעול הכלכלי שלו ובעול הכלכלי של המשפחה, הינו מעבר המקשה לחייבים רבים לשלם את דמי מזונות.

ויובהר, קיימים חייבים רבים המתחמקים מתשלום ממגוון סיבות, בין היתר, לגרום סבל לזוכה.

הליכים כנגד החייב בתיק מזונות

חוב מזונות הינו חוב בעל אופי מיוחד ורגיש. זה בא לידי ביטוי באמצעות הטלת הליכים חמורים כנגד החייב, להבדיל מחוב "אחר", וזאת מאחר ומדובר בכספים המיועדים לקטינים התלויים בהוריהם.

להלן מספר דוגמאות להבדלים בין חוב מזונות לבין חוב "אחר":

חייב בתיק מזונות חייב "אחר"
עיקול משכורת ניתן לממש את כל המשכורת ניתן לעקל לפי חוק הגנת השכר
עיכוב יציאה מהארץ ניתן להטיל עיכוב יציאה מהארץ אף אם החייב משלם את דמי המזונות וזאת כדי למנוע סיכול תשלום דמי מזונות עתידיים ככלל, יוטל צו עיכוב יציאה מהארץ במידה והחייב אינו משלם את החוב הפסוק
תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ הצו יהא בר תוקף לאחר שנה מיום נתינתו יהא תקף לשנה אחת למעט: החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים או החייב משתמט מחובותיו או הוטל עיכוב יציאה מהארץ בתיק איחוד
מאסר ניתן להוציא צו מאסר כנגד חייב בתיק מזונות בלבד לא ניתן להטיל צו מאסר בחוב "אחר", אלא צו הבאה בתנאים הקבועים בחוק
צו תשלומים לא ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים מכיוון שבית המשפט בחן את יכולתו של החייב וקבע את הסכום החודשי.

ניתן להגיש צו תשלומים בחוב עבר

ניתן להגיש צו תשלומים

הקטנת חוב בתיק מזונות

חייב בתיק מזונות פנה למשרדנו לצורך ייצוג בתיק הוצל"פ – מזונות ילדים. תיק ההוצל"פ נפתח בגין גביית הפרשים באישור המל"ל. לאחר מכן בוצעו הגדלות בתיק בהתאם לפסק הדין. החייב הגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, ניתן פסק דין המשנה את גובה המזונות ומתייחס למזונות עבר. פסק הדין עודכן בשלב מאוחר מיום מתן פס"ד, דבר אשר גרר חיובים גדולים ומיותרים, לא בוצעו הקטנות כלל והחוב גדל מידי חודש לא בהתאם לפסק הדין העדכני. לאחר עיון במסמכי התיק ובעובדות התברר כי החוב בתיק אינו החוב העדכני. על החייב לשלם את החוב בתיק, אך על יתרת החוב בתיק להיות עדכנית. בהתאם לכך, החוב הוקטן ב- 50% וזאת לאור טעויות בניהול התיק.

תוכן עניינים