מוזמנים ליצור קשר ⟵

בקשה לביצוע שטר

בקשה לביצוע שטר | בקשה לביצוע שיק  | פלט של שיק ממוחשב

 

בקשה לביצוע שטר | בקשה לביצוע שיק

לפי דו"ח שנתי של רשות האכיפה והגבייה לשנת 2017 תיקי שטרות מהווים את מרבית התיקים בהוצאה לפועל ומהווים 41.3%, סך הכל 1,003,757 תיקים.

שיק שחולל מסיבת אין כיסוי מספיק, הוראת ביטול, חשבון מוגבל, ניתן לפתוח בגינו תיק הוצאה לפועל כנגד החייב ולנקוט בהליכים.

הגשת בקשה לביצוע שטר | הגשת בקשה לביצוע שיק

בקשה לביצוע שטר יש להגיש בטופס 205, למלא אחר הוראות הבקשה ולצרף את המסמכים הבאים:

  1. השטר המקורי עם צילום השיק משני צדדיו.
  2. ייפוי כח ותעודת זהות זוכה, במידה והזוכה מיוצג.
  3. פרטי החייב: שם, תעודת זהות, כתובת.

אם מדובר בחברה יש להמציא אישור מרשם החברות; במידה ומדובר בעמותה יש להמציא אישור מרשם העמותות ;

  1. תשלום אגרה בסך 1.25% מהחוב ולא פחות מ- 162 ₪ (מתעדכן מעת לעת).

שטרות | שיקים  | פלט של שיק ממוחשב

החוק קובע כי כדי לפתוח תיק הוצאה לפועל בגין שטרות יש להפקיד את השיקים ובמידה וחולל, ניתן להציג את השטרות במקור בבקשה לביצוע שטר.

במידה ויש בידך סדרת שיקים והשיק חזר מסיבת חשבון מוגבל, אין חובה להפקיד את כל השיקים בבנק ויש לצרף אישור כי החשבון מוגבל בתקופה הרלוונטית. את האישור ניתן להוציא מאתר של בנק ישראל – חשבון מוגבל.

בהתאם להוראות בנק ישראל, היום לא ניתן לקבל את השיק הפיזי לאחר שהוא חולל, אלא ניתן לקבל פלט של שיק ממוחשב.

פלט של שיק ממוחשב – מהו? כאשר שיק חזר מסיבות שונות, על הבנק להפיק עבורך ובהתאם לבקשת המושך, פלט של שיק ממוחשב המחליף את השיק הפיזי ומשמש ראיה קבילה בבית המשפט או בהוצאה לפועל.

עם קבלת פלט של שיק ממוחשב לא ניתן להפקיד את השיק שוב. ראה דוגמא לפלט של שיק ממוחשב.

לאחר המצאת אזהרה בתיק ההוצאה לפועל

עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל תשלח לחייב אזהרה לפיה על החייב לשלם את החוב במלואו או להגיש צו תשלומים תוך 20 יום.

אם החייב מתכחש לחוב או אינו חייב בחוב,  רשאי הוא להגיש התנגדות תוך 30 יום מיום המצאת האזהרה בצירוף תצהיר מפורט. את ההתנגדות יש להגיש בלשכה בה נפתח תיק ההוצאה לפועל. התנגדות שהוגשה במועד תעכב את ההליכים בהוצאה לפועל באופן אוטומטי.

אין משמעות הדבר שלא ניתן להגיש התנגדות לאחר 30 יום אלא בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בצירוף ההתנגדות ותצהיר.

 

לקבלת פרטים נוספים או לקבלת ייעוץ חייגו: 09-7666602

מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורכת הדין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.

תוכן עניינים