מוזמנים ליצור קשר ⟵

בקשה לביצוע פסק דין

בקשת ביצוע פסק דין כספי | טופס 206 | מועד פתיחת תיק | אזהרה בתיק הוצאה לפועל

בקשה ביצוע פסק דין

על פי דו"ח שנתי שערכה רשות האכיפה והגביה, בקשה לביצוע פסק דין מהווה 21.2% מהתיקים הפתוחים בלשכת ההוצאה לפועל המהווים 516,186 תיקים.

כאשר נקבע בפסק דין כי על החייב לשאת בסכום כסף לטובת החייב במועד הנקוב בפסק הדין, והחייב לא פעל על פי פסק הדין, ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין כספי.

בקשת ביצוע פסק דין כספי

במידה ולא שולם החוב במועד, הזוכה רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בכל לשכה בארץ, לפי בחירתו, בבקשה לביצוע פסק דין ולמלא טופס 206. יש למלא את רכיבי הבקשה: שם הזוכה, שם החייב, רכיב הקרן, רכיב ההוצאות ועוד.

לבקשה לביצוע פסק דין יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. פסק דין מאומת כדין.
  2. ייפוי כח של עורך הדין (במידה והזוכה מיוצג) בצירוף תעודת זהות הזוכה.
  3. אישור ניהול חשבון בנק.
  4. תשלום אגרה בסך של 1% מגובה החוב ולא פחות מ- 93 ₪ (סכום זה נכון לשנת 2018 ומתעדכן מעת לעת).
  5. פרטי החייב.

מועד פתיחת תיק הוצאה לפועל

ככל יש להגיש את בקשה הביצוע תוך 30 יום ממתן פסק הדין או מיום המצאתו לחייב (במידה וניתן לא בנוכחות החייב). ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין בטרם חלפו 30 יום בנקרים הבאים:

  1. פסק דין מזונות ניתן להגיש אף אם טרם חלפו 30 יום וזאת ללא אישור רשם ההוצאה לפועל.
  2. פסק דין לפינוי מושכר שחוק הגנת הדייר אינו חל עליו, ניתן לפתוח תוך 15 יום ממתן פסק הדין או מיום המצאתו.
  3. ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין בטרם חלפו 30 יום באישור רשם ההוצאה לפועל – יש להגיש בקשה בצירוף תצהיר כאשר יש יסוד סביר להניח שאי פתיחת התיק עלולה לסכן את ביצוע פסק הדין.
  4. כאשר נקבע בפסק הדין מועד לתשלום בפסק הדין.
אזהרה בתיק ההוצאה לפועל

עם פתיחת התיק ותשלום האגרה, תשלח אזהרה לחייב כי במידה ולא ישלם את החוב תוך 20 יום הזוכה ינקוט נגדו בהליכים כמו עיקול חשבון בנק, עיקול רכב, עיקול משכורת, הגבלות ועוד, והחוב יישא הפרשי הצמדה וריבית.

כל ההוצאות בהם נושא הזוכה במסגרת תיק ההוצל"פ: אגרה, הוצאות עיקולים, הוצאות בקשה לצו מידע בתיק ההוצאה לפועל, יצורפו לחוב בתיק כחוב שעל החייב לשאת בו.

במידה והחייב אינו פועל בהתאם לאזהרה, הזוכה יוכל לפעול נגד החייב תוך 20 יום מיום שנמסרה האזהרה לידי החייב. ניתן להגיש בקשה לנקיטה בהליכים נגד החייב טרם המצאת אזהרה לידי החייב בצירוף בקשה ותצהיר המפרט את הנימוקים המהווים חשש להברחת נכסים וקושי לגביית החוב. החלטה בבקשות אלה יהיו ברשות רשם ההוצאה לפועל, להבדיל מהגשת בקשות לאחר מסירת האזהרה.

חייב אשר ניתן נגדו פסק הדין בהעדר וגילה זאת עם קבלת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל, רשאי להגיש בקשה לביטול פסק דין בבית המשפט אשר נתן את פסק דין ויציג את הגנתו.

לקבלת פרטים נוספים או לקבלת ייעוץ חייגו: 09-7666602

מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורכת הדין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.

 

תוכן עניינים