מוזמנים ליצור קשר ⟵

תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל | צו תשלומים בתיק מזונות | חוב עבר בתיק מזונות | צו תשלומים לחוב עבר בתיק מזונות

על פי דו"ח שנתי – על פעילות רשות האכיפה והגבייה לשנת 2017 (ניסן תשע"ח – ירושלים), 76,566 תיקי מזונות פתוחים בלשכות ההוצאה לפועל, פסקי דין מזונות ופסקי דין מזונות – ביטוח לאומי. בשנת 2017 נפתחו 2,561 תיקי מזונות – ביטוח לאומי ו-3,668 תיקים נפתחו בגין פסק דין מזונות.

דמי מזונות

חוב מזונות זכה למעמד עליון, בין היתר בשל העובדה כי דמי מזונות הם תשלום שוטף לצורך קיומם של קטינים (ראה מאמר).

בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני פוסקים דמי מזונות חודשיים ועל האב לשלם את התשלום השוטף, בדרך כלל מדובר בדמי מזונות, הוצאות חינוך ומדור. אב שאינו משלם את התשלום החודשי יוצר חוב אשר גודל מידי חודש בשל החיוב השוטף.

בעבר, לא היה ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים בגין חוב מזונות, מהסיבה הפשוטה כי בית המשפט או בית הדין הרבני החליטו מה יהיה התשלום החודשי. לרשמי ההוצאה לפועל לא היה סמכות ליתן צווי תשלומים בתיקי מזונות.

 

תיקון 55 לחוק ההוצאה לפועל  | פריסת חוב עבר בתיק מזונות

סעיף 69ב1(ב) לחוק ההוצאה לפועל קבע כי לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות לפרוס חוב עבר מיוזמתו או לפי בקשת החייב, בתנאים הבאים:

  1. הזמנת החייב לחקירת יכולת – כדי לבחון מהו מצבו הכלכלי של החייב.
  2. קיימת חובה לזמן את הזוכה לדיון חקירת היכולת, ניתן לקיים דיון בלי הזוכה.
  3. רשם ההוצאה לפועל שוכנע כי מתן צו תשלומים מוצדק בהתאם למצבו הכלכלי של החייב ובפגיעה האפשרית בזוכה.
  4. על החייב לשלם את הצו המוצע על ידו ממועד הגשת הבקשה ועד למתן החלטה .
  5. החייב שילם את תשלום המזונות השוטף עד למועד הגשת הבקשה, לפחות למשך חודשיים וישלם את החיוב השוטף עד למועד החלטה בבקשה.
  6. סעיף 69ב1(ג) לחוק קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי ליתן צו תשלומים בתיק מזונות גם אם החייב לא שילם את החיוב השוטף במשך חודשיים, אם השתכנע שאי תשלום החוב נובע מנסיבות חריגות שירשמו.

אופן הגשת הבקשה

יש להגיש את הבקשה מפורטת ומנומקת, בצירוף תצהיר, בו החייב מפרט:

  1. מדוע לא שילם את חוב העבר
  2. הצעה לגובה צו התשלומים ומועד התשלום, בהתאם ליכולתו הכלכלית
  3. כתב ויתור סודיות

 

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשר 09-7666602

תוכן עניינים