מוזמנים ליצור קשר ⟵

עיכוב הליכי הוצאה לפועל | השהיית הליך בהוצאה לפועל | ביטול הליכים בהוצאה לפועל

עיכוב הליכים, השהיית הליך וביטול הליכים

עיכוב הליכים מפסיק באופן זמני את כל ההליכים בתיק.

השהיית הליך מפסיק באופן זמני הליך מסוים.

ביטול הליכים – מבטל את ההליכים כנגד החייב.

עיכוב הליכים אוטומטי

חייב אשר מגיש התנגדות לביצוע שטר או התנגדות לתביעה על סכום קצוב במועד, תוך 30 יום מיום המצאת האזהרה לידיו, יינתן עיכוב הליכים באופן אוטומטי והדיון יועבר לבית המשפט המוסמך.

עיכוב הליכים לפי בקשה

במקרים הבאים יינתן עיכוב הליכים בהתאם להחלטת רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט:

הגשת התנגדות באיחור לאחר 30 יום מיום המצאת האזהרה, יש להגיש בקשה לעיכוב הליכים.

בבקשה לביטול פסק דין – ניתן לעכב הליכים לפי החלטת בית המשפט.

פסק דין הטעון הבהרה- רשם ההוצאה לפועל רשאי לעכב את ההליכים רק על החלק הטעון הבהרה.

כאשר חייב טוען "טענת פרעתי" לפיו מילא אחר פסק הדין, במלואו או חלקו, רשם ההוצאה לפועל רשאי לעכב את ההליכים, מטעמים מיוחדים שירשמו.

הגשת ערר, ערעור או בקשת רשות ערעור – רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט רשאים לעכב את ההליכים.

אם צד שלישי טוען שיש לו זכויות במקרקעין שאינם רשומים בטאבו והם עוקלו במסגרת הליכי הוצאה לפועל – רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את מכירת המקרקעין כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט בעניין זכותו במקרקעין.

ספק בעלות במיטלטלין – הצד הטוען לבעלות במיטלטלין המעוקלים רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן פסק דין הצהרתי.

תיק משכון / משכנתא –

רשם ההוצאה לפועל רשאי לעכב את מכירת הדירה ל-90 יום במידה והודיע החייב כי הוא מעוניין למכור את הדירה לצורך סילוק ההלוואה.

במידה ושילם החייב את חוב הפיגורים בצירוף הוצאות שכר טרחת עו"ד, אגרות וכדומה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי מכירת הדירה.

ההבדל בין עיכוב הליכים לביטול הליכים

עיכוב הליכים אינו מבטל את ההליכים.

כך למשל, במידה והוטל עיקול משכורת של החייב והוא מגיש בקשה לעיכוב הליכים, החלטה בדבר עיכוב הליכים לא תסייע לחייב במקרה זה. עיכוב הליכים ימנע מהזוכה לממש את הכספים, אך החייב לא יוכל לקבל את המשכורת.

לקבלת פרטים נוספים או לקבלת ייעוץ חייגו: 09-7666602

מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורכת הדין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.
תוכן עניינים