מוזמנים ליצור קשר ⟵

מה זה כינוס נכסים?

יש אנשים שמגיעים לקשיים כלכליים שפוגעים ברווחתם, בבריאותם ובאושר שלהם. כדי ליצור יציבות כלכלית יש ללמוד על מקרי קצה, על מנת לדעת איך להתנהל אם מגיעים למצב כזה. קיים בלבול רב במושגים השונים בתחום זה, הנה הכתבה שתעשה לכם סדר – איך מגדירים אדם כפושט רגל? מהו הליך כינוס נכסים? כל זאת ועוד בכתבה הבאה.

הוצאה לפועל –

הוצאה לפועל היא זרוע של רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים הממונה על הסדר חובות ואכיפת פסקי דין, למשל –פסק דין שלא שולם, שטר שחזר, תביעה על סכום קצוב, שטר משכנתא, ועוד. בהליך זה יש שני צדדים – החייב והזוכה.

חדלות פירעון –

כשיש חובות רבים ומעט הכנסות מהצפוי, עלולה להיווצר בעיה של "חדלות פירעון" – חוסר יכולת לשלם את החובות הקיימים. במצב קיצוניבמיוחד נוצר קושי לשלם על ההוצאות השוטפות בשגרה. כך בעצם נקלע היחיד/ האדם למצב של חדלות פירעון – במונחים משפטיים, מצב שהוא אינו יכול לשלם את חובותיו יחד עם ההוצאות השוטפות אל מול ההכנסות.

פשיטת רגל –

זהו ההליך המקביל להליך חדלות פירעון בהליכים שנפתחו עד 15/09/2019.  הליך זה אחראי על גביית חובות, בהתאם ליכולתו של החייב, אך יש לו מטרה נוספת. הליך פשיטת הרגל במהותו אמור להעניק לחייב אופציה להתחיל מחדש ולהתקדם אל עבר מצב כלכלי מכבד.

איך מגדירים אדם כפושט רגל/חדל פירעון?

כאשר אדם מגיע למצב של חדלות פירעון והנושים להם הוא חייב כסף מטרידים אותו רבות, הוא רשאי לפנות להוצאה לפועל בבקשה לפתיחת צו הליכים ליחיד, כאשר החוב הוא עד 150,000 ₪, חוב מעל 150,000 ₪ יוגש לממונה. סביר להניח שאם לא יעשה זאת, אחד הנושים יפנה להוצאה לפועל בשביל להגדיר אותו ככזה. האינטרס של הנושה להגדיר את החייב כפושט רגל הוא לקבל את המקסימום מהכסף שמגיע לו.

כינוס נכסים רשמי –

כאשר אדם הוכרז כפושט רגל/כחדל פירעון, הנאמן או המנהל המיוחד יכול להחליט להתחיל הליך של כינוס הנכסים של החייב. התהליך מנוהל ע"י רשם ההוצאה לפועל או הממונה (בהתאם לגובה החוב), שלו סמכויות רבות, ומעניק לחייב אפשרות לנוח מהעיסוק בחובותיו הכלכליים ולשלם צו תשלומים חודשי בהתאם להכנסות והוצאות התא המשפחתי שלו. בתהליך זה כל נכסיו של החייב – בתים, קרנות השתלמות, הכנסות מהאינטרנט, כלי רכב ועודנאספים ומועמדים למכירה ולביקורת מטעם הנאמן או המנהל המיוחד. הכסף שהמכירות יניבו מיועד לפירעון החובות של פושט הרגל/ חדל פירעון.

צו כינוס נכסים בהוצאה לפועל –

כינוס נכסים יכול להתקיים גם בהליך של הוצאה לפועל. למשל, כאשר לא משולם תשלומי משכנתא לבנק יש אפשרות לפתוח תיק כינוס נכסים, או כאשר זוג מתגרש וניתנה החלטה ע"י בית המשפט שיש למכור את הבית אז יפתח תיק בהוצאה לפועל לצורך כינוס נכסים. במקרים כאלה הזוכה יכול לבקש למנות כונס נכסים בשביל לפרוע את החוב באמצעות מכירת הנכס ולקבל את הכסף שמגיע לו.

צו ההתנהגות של החייב –

לפי חוק ההוצאה לפועל אסור לחייב להפריע לכונס הנכסים במהלך עבודתו. החייב צריך למלא אחר הוראות הכונס ולמסור לו את המסמכים הרלוונטיים לנכסים שלו.

מימוש הנכסים –

כונס הנכסים רשאי לבצע פעולות שונות בנכס אותו הוא רוצה למכור, אך הוא נמצא תחת השגחתו של ראש ההוצאה לפועל. לכל סוג נכס נדרש פעולות אחרות על מנת למכור אותו בהליך של כינוס נכסים, למשל – כשמדובר ברכב הכונס צריך לגרור אותו למחסן ההוצאה לפועל ולהציע אותו למכירה. כשמדובר בדירה הכונס יכול לשפץ אותה ולפרסם אותה למכירה.

 

עקרונות הליך פשיטת רגל / חדלות פירעון –

עם מתן צו פתיחת הליכים של יחיד בחדלות פירעוןהנושים לא יוכלו לבצע שום הליך נגד החייב כגון עיקול חשבון בנק או משכורת. בנוסף, כשמדובר בחובות שנוצרו לאחר צו פתיחת הליכים הנושים לא יכולים לנסות לגבות את החוב באופן עצמאי או לפתוח בהליכים משפטיים נגד החייב בלי אישור מבית המשפט. כמו כן, אם לחייב יש נכס רשום תינתן הוראה לטאבו על מתן צו כינוס נכסים / הודעה על הליכי כינוס.

מגבלות על החייב בהליך של כינוס נכסים

  1. בית המשפט ייתן צו תשלומים חודשי, לפיו החייב צריך להעביר כל חודש סכום מסוים בשביל פירעון החוב.
  2. על החייב להגיש דו"חות רלוונטים על מצבו הכלכלי.
  3. הודעה לנושים על צו כינוס הנכסים – החייב צריך לשלוח בדואר רשום הודעה לנושים 30 יום לאחר צו כינוס הנכסים.
  4. אם החייב משלם מזונות עליו להודיע לזכאי למזונות על צו כינוס הנכסים. וכן ביכולתו לדרוש מבית המשפט סכום כספילתשלום המזונות – קצבת מזונות.
  5. ביכולתו של בית המשפט לעכב את היציאה של החייב מהארץ.

מה החיסרון בהליך כינוס נכסים בחדלות פירעון/ פשיטת רגל ?

אם בבעלות היחיד נכס, הנכס עלול להימכר במחיר נמוך יותר ממחירו בשוק החופשי. במצב כזה החייב עלול לצאת מופסד בכך שלא ביצע עסקה משתלמת על הרכוש שמכר. כמו כן, לאדם שפשט רגל ועבר הליך של כינוס נכסים מודבק שם רע והמידע עליו מועבר לבנקים. ברוב המקרים  בנקים יסרבו לפתוח חשבון, למרות שע"פ חוק חובה על הבנקים לפתוח לחייב חשבון בנק, אך הבנק רשאי להגביל את הפעילות של פושט הרגל ולא להעניק לו כרטיס אשראי, מסגרות אשראי, שיקים, הלוואות וכיוצא בזה.

הידעת  – מה הקשר בין משכנתא לכינוס נכסים ?

אם לחייב יש נכס קיים עליו הוא יכול לקחת משכנתא חדשה, או להרחיב משכנתא קיימת, הכסף שיקבל מהמשכנתא יכול לשמש אותו להחזר החוב.בשביל להשתמש במשכנתא עליו ליצור הסדר חוב עם הנושים בו הם יסכימו על סכום כספי אותו הוא חייב לשלם להם מידית. לעיתים הסכום יהיה קטן מהחוב, אך כיוון שהתשלום מידי זה משתלם לנושים. במצב של כינוס נכסים המשכנתא מהווה גלגל הצלה משמעותי וחשוב לדעת שקיימת אופציה כזו.

 

סיכום-

בעיות כלכליות קיימות משחר ההיסטוריה, אך כיום למדינה יש גופים הדואגים לפרנסתם של האזרחים. במקרים של חובות כלכליים שני הצדדים נפגעים – החייב נמצא תחת לחץ רב, אבל גם הנושה נמצא במצב לא נוח – מצד אחד הוא צריך את הכסף ומצד שני האדם שחייב לו כסף נמצא במשבר. ישנם סוגים שונים של הליכים משפטיים שעוסקים בהסדר חובות – הוצאה לפועל, פשיטת רגל, חדלות פירעון וכינוס נכסים. כדי לבחור את ההליך המתאים לכם עליכם להבין את הצרכים שלכם קודם. אם אתם צריכים יעוץ והכוונה ניתן לפנות למשרד של עורכת הדין רלי סבח, משרד אמין ומקצועי המתמחה בהליכי פשיטת רגל/חדלות פירעון/ הוצאה לפועל .

 

אתן לכם טיפ חשוב לסיום – משבר כלכלי איננו בושה או אות כלון, בכוחכם לצאת ממנו ולצמוח כלכלית. אם נקלעתם למצב כזה, יש דרכים ולחלץ אתכם ולהעניק לכם יציבות כלכלית. חשוב לשמור על שלוות נפש ויושר בעתים של משבר כלכלי ולהצטייד בתקווה לעתיד טוב יותר.

תוכן עניינים

מה זה כינוס נכסים?

יש אנשים שמגיעים לקשיים כלכליים שפוגעים ברווחתם, בבריאותם ובאושר שלהם. כדי ליצור יציבות כלכלית יש ללמוד על מקרי קצה, על מנת לדעת איך להתנהל אם