מוזמנים ליצור קשר ⟵

טענת פרעתי | טענת פרעתי בבקשה לביצוע פסק דין

 

טענת פרעתי

סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז – 1967 (להלן:"החוק"), קובע:

(א)  חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, עליו הראיה, ורשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין; עד לקביעתו כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, כולו או מקצתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

 (ב)  החליט רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, יצווה על הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין, זולת אם החליט, בהתחשב בנסיבות הענין, שלא לצוות כן.

 (ג)   דחה רשם ההוצאה לפועל את טענת החייב, יטיל עליו הוצאות מיוחדות אם מצא כי לא היה יסוד לטענתו.

 

טענת פרעתי משמע כי החייב טוען כי הוא מילא אחר פסק הדין או שהוא אינו חייב עוד למלא אחריו, חלקו או כולו. למשל: חייב אינו חייב למלא אחר פסק הדין בשל טענת התיישנות.

סעיף זה חל גם על בקשה לביצוע פסק דין, בקשה לביצוע שטר ובקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב.

טענת פרעתי תוגש בטופס 218, סעד 119, בצירוף בקשה, תצהיר וכל מסמך התומך בטענות החייב.

טענת פרעתי בבקשה לביצוע פסק דין

חייב רשאי לעלות טענת פרעתי בתיק הוצל"פ – פסק דין, רק אם העובדות התגבשו לאחר מועד פסק הדין. כלומר, טענת פרעתי שגובשה טרם מתן פסק הדין היא לא בסמכות רשם ההוצאה לפועל והחייב אינו יכול לטעון אותה עוד.

דוגמא: פסק דין ניתן ביום 01.01.2018. החייב טוען כי הוא שילם את חובו ביום 01.05.2017 ואינו חייב למלא אחר פסק הדין. החייב אינו יכול לעלות טענה זו בפני רשם ההוצאה לפועל, מאחר והטענה התגבשה לפני מועד מתן פסק הדין. הסמכות להכריע בטענה זו היא של בית המשפט אשר נתן את פסק הדין. אם החייב לא טען זאת בפני בית המשפט, הוא אינו יכול לטעון עוד בפני רשם ההוצאה לפועל.

טענת פרעתי בבקשה לביצוע שטר

ניתן להעלות טענת הפרעתי אם היא התגבשה לאחר המצאת בקשה לביצוע. אם החייב טוען כי מילא אחר החוב או שהוא אינו חייב למלא אחר החוב והטענה גובשה לפני המצאת בקשת הביצוע, יש להגיש התנגדות לביצוע שטר.

עיכוב הליכים בטענת פרעתי

רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיכוב הליכים, מטעמים מיוחדים שירשמו, עד למתן החלטה סופית ובכפוף להפקדת ערובה לצורך הבטחת ביצוע פסק הדין.

טענת פרעתי או התנגדות ביצוע

טענת פרעתי משמע כי החייב מילא אחר פסק הדין ושילם את החוב ; ביצע את פסק הדין ; החייב מחזיק בפס"ד נגד הזוכה – טענת קיזוז ; החייב מילא אחר התנאים בחוזה ואין מקום להפקיד את שטר החוב ;

התנגדות תוגש בבקשה לביצוע שטר או בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב. לא ניתן להגיש התנגדות לביצוע פס"ד. משמעות התנגדות כי אין החייב צריך לשלם את החוב הנטען בשל מספר סיבות: זיוף, כשלון תמורה, העדר חתימה, מרמה ועוד.

כדי לבחון את דרך הפעולה המתאימה לך, פנה למשרדנו לייעוץ ללא התחייבות.

לקבלת פרטים נוספים או לקבלת ייעוץ חייגו: 09-7666602

מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורכת הדין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.

תוכן עניינים