מוזמנים ליצור קשר ⟵

חייב מוגבל באמצעים | איחוד תיקים | צו תשלומים | הטלת הגבלות

סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל מגדיר מיהו חייב מוגבל באמצעים:

חייב יוכרז כחייב מוגבל באמצעים אם ביקש לפרוס את חובו

  • לתקופה של שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪
  • לתקופה של 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪
  • לתקופה של 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪

כאשר לחייב יש מספר תיקים והוא אינו יכול לעמוד בצו תשלומים לפי  3%, רשאי החייב להגיש בקשה לאיחוד תיקים ולהכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, בלשכה בה מתנהלים מרבית התיקים ובתיק הגדול. בהגשת הבקשה עליו לציין מהו הסכום המקסימאלי אותו הוא יכול לשלם מידי חודש, בצירוף התשלום המוצע, מסמכים המעידים על ההוצאות ועל ההכנסות החודשיות שלו.

תיק מזונות אינו נכלל בתיק איחוד

לא ניתן לבקש לפרוס חוב בתיק מזונות, אלא ניתן לפנות לערכאה השיפוטית אשר נתנה את פסק הדין / החלטת המזונות. פועל יוצא, כי במידה ויש לחייב מספר תיקים וביניהם חוב מזונות, הוא לא ייכלל בתיק האיחוד ועל החייב לשלם את צו האיחוד ואת החוב בתיק המזונות.

כך גם בחוב מזונות בו הזוכה הוא המוסד לביטוח לאומי. במקרה הזה ניתן להגיש בקשה לפריסת החוב בלשכת ההוצאה לפועל, אך התיק לא יהא חלק מתיק האיחוד.

משמעות ההכרזה כחייב מוגבל באמצעים

עם הכרזת החייב כמוגבל באמצעים יעוכבו הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב כל עוד הוא עומד בצו התשלומים.

רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על החייב ההגבלות לפי סעיף 69ד לחוק וזאת כדי למנוע יצירת חובות נוספים: עיכוב יציאה מן הארץ; הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד – חייב אינו יכול להשתמש בשיקים בתקופת ההכרזה; הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב ; חייב מוגבל באמצעים לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עניין בתאגיד;  הגבלת החייב מקבל, מהחזיק או מחדש רישיון נהיגה;

בנוסף, פרטי החייב יופיע במרשם של חייבים מוגבלים באמצעים, אשר פתוח לציבור. מטרת פרסום פרטי החייב הוא להתריע את הציבור שמדובר באדם בעל יכולת כלכלית מצומצמת. הפרסום  וההכרזה פוגעים קשות בהתנהלות העסקית של החייב. יחד עם זאת, ההכרזה מאפשרת לחייב לשלם את הוצאותיו השוטפות, לשלם את צו האיחוד ו"שקט נפשי".

אי עמידה בצו התשלומים עלול להוביל ליצירת חוב פיגורים, לפיזור התיק ונקיטה בהליכים בתיקי ההוצאה לפועל. לכן יש להקפיד על תשלום הצו במועד.

לקבלת פרטים נוספים או לקבלת ייעוץ חייגו: 09-7666602

מידע זה אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי של עורכת הדין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא.
תוכן עניינים