מוזמנים ליצור קשר ⟵

חוב למס הכנסה | הסדר חוב עם מס הכנסה | ביטול עיצום כספי פיגורים קנסות וריביות | חובת דיווח מקוון

חובת דיווח באופן מקוון

על פי תיקון 161 לפקודת מס כנסה, הגשת דו"ח שנתי של הוצאות והכנסות לעובדים עצמאיים תעשה באופן מקוון בלבד עד למועד המותר להגשה על ידי רשויות המיסים. כדי להכין את הדו"ח השנתי מומלץ להיעזר בשירותי אנשי מקצוע, רואי חשבון או יועצי מס. אי הגשת הדוח באופן מקוון תהווה הצהרה כי לא הוגש הדוח במועד. במידה ולא הוגש  הדו"ח עד לתאריך שפורסם מבעוד מועד על ידי רשויות מס הכנסה, הנישום חשוף לספיגת עיצום כספי- הטלת קנס בגין אי הגשה של הדו"ח במועד.

חוב למס הכנסה

חוב למס הכנסה יכול להיווצר בשל חישוב מס שגוי ואז נוצרים הפרשים שיש להשלים, אי דיווח פרטים מלאים ומדויקים, אי תשלום מס לעצמאיים, תיאום מס – עבודה בשתי עבודות במקביל, הכנסות נוספת שלא דווחו, טעות בדיווח ההכנסה השנתית. אי תשלום החוב במועד צובר קנסות, עיצום כספי, פיגורים, ריבית והצמדה. יש להימנע ממצב זה. לרשות המיסים סמכות להטיל צווי עיקול : עיקול חשבון בנק, עיקול מיטלטלין והוצאתם.

עם קבלת מכתב התראה, יש לבחון את מהות ומקור החוב בהקדם האפשרי, באמצעות עו"ד מומחה, לצורך בחינת הפתרון המתאים לנישום.

בקשה לביטול עיצום כספי | בקשה להפחתת עיצום כספי

על פי הנחיות לפקידי שומה מיום 29/07/2013, נקבע מהם המועדים למתן החלטה בהשגה על עיצום כספי, מהם השיקול להקלות או לביטול עיצום כספי.

השיקולים לביטול עיצום כספי:

  1. הטלת העיצום לא היתה מוצדקת מלכתחילה.
  2. חובת הגשת הדוח המקוון נוצרה רק בעקבות הגשת בקשה "מס הכנסה שלילי".

השיקולים להפחתת העיצום הכספי:

  1. טעות בתום לב
  2. היעדר ליקויים אחרים בהתנהלות מול רשות המסים בשנים האחרונות
  3. אחד מבני הזוג תושב חוץ ונוצר קושי בשידור הדוח
  4. נסיבות אישיות או כלכליות מיוחדות כגון: בעיות בריאותיות, אירוע טרגי במשפחה, מצב כלכלי קשה
  5. שירות מילואים

הסדר חוב במס הכנסה

לקוח פנה למשרדנו לצורך טיפול משפטי ולהגיע להסדר חוב עם מס הכנסה בסך של 320,000 ₪. לטענת הלקוח פתח עסק בשנת 1998, אשר פעל במשך שנה אחת בלבד, לא הוגשו דוחות ולא מבין מה מקור החוב. בפנייה למשרדי מס הכנסה התברר כי החוב נוצר מקנסות בסך 70,000 ₪, 70,000 ₪ מס הכנסה ו-180,000 ₪ ריבית והצמדה. הדיווח בוצע על פי חישוב משוער, לפי הדיווח אשר נעשה במשרדי מע"מ, מצב שאינו משקף את המציאות. לאחר דין ודברים, סוכם בין הצדדים כי התיק ייסגר עם תשלום של 7,000 ₪ . וכך היה. הלקוח סוף סוף הגיע להסדר עם מס הכנסה לאחר 20 שנה.

תוכן עניינים