מוזמנים ליצור קשר ⟵

התנגדות לביצוע שטר  | התנגדות לתביעה על סכום קצוב  | הגשת התנגדות באיחור  | עיכוב הליכים  | טופס 218

חייב שקיבל אזהרה בתיק שטרות או אזהרה בתיק תביעה על סכום קצוב, רשאי להגיש התנגדות בתוך 30 יום מיום המצאת האזהרה.

משמעות הגשת התנגדות היא שהחייב סבור כי הוא אינו חב בחוב הנטען מסיבות שונות , למשל: ספק לא סיפק סחורה ולכן הצרכן לא חייב לשלם – כישלון תמורה ; החתימה נשוא השיק אינה חתימת המסב (בעל השיק) – טענת זיוף ; ועוד

התנגדות תוגש בטופס 218 ועל החייב לצרף את המסמכים הבאים :

  1. תצהיר לאימות העובדות
  2. כל מסמך המאמתת את טענות המצהיר
  3. העתק בקשת הביצוע
  4. ייפוי כח של עורך הדין, ככל והחייב מיוצג

 

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר תוגש ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח תיק ההוצל"פ.

הדיון בהתנגדות יהא בבית המשפט המוסמך לדון בתביעה על פי השטר, כלומר על פי כללי סמכות המקומית לפי תקנות סדר הדין האזרחי.

הסיבות הנפוצות להגשת התנגדות לביצוע שטר: טענת זיוף, כשלון תמורה מלא או חלקי, הטעיה; כאשר מדובר בשטר ביטחון – כאשר לא מולאו התנאים למימוש השטר; ועוד.

 

התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב תוגש לפי בחירת החייב:

  1. ללשכה אליה הוגשה בקשת הביצוע.
  2. ללשכה שליד בית המשפט המוסמך שאליו היה ניתן להגיש את התביעה לפי תקנות סדר דין האזרחי.

הסיבות הנפוצות להגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב: קיזוז, כשלון תמורה, התנאים בהסכם לא מולאו ועוד.

 

הגשת התנגדות במועד  | הגשת התנגדות באיחור  | עיכוב הליכים

התנגדות לביצוע שטר, התנגדות לתביעה על סכום קצוב שהוגשה בזמן, בתוך 30 יום מיום המצאת האזהרה, יצווה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכים, באופן אוטומטי. כלומר הסמכות להורות על עיכוב הליכים היא של רשם ההוצאה לפועל.

כדי להגיש התנגדות לאחר 30 יום מיום המצאת האזהרה, יש להגיש בקשה להארכת מועד אשר תוגש בכתב, בצירוף תצהיר ובצירוף כתב ההתנגדות והמסמכים המפורטים לעיל.

בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות תועבר לבית המשפט המוסמך, על פי עניין, ללא עיכוב הליכים מטעם רשם ההוצאה לפועל. הסמכות להחליט עיכוב הליכים נתונה לבית המשפט, וזאת רק מטעמים מיוחדים שיירשמו. בסמכות בית המשפט לעכב את הליכי הוצאה לפועל או חלק מההליכים.

 

סדרי דין

סדרי הדין החלים על דיון בהתנגדות הינם כדין בקשת רשות להתגונן.

במידה ובקשת ההנגדות תתקבל, ההליכים יימשכו בבית המשפט: בקשת הביצוע תחשב כתביעה בסדר דין מקוצר והתנגדות תחשב כבקשת רשות להתגונן.

במידה ובקשת ההתנגדות תדחה, משמע כי הזוכה/התובע קיבל פסק דין לטובתו ועליו לשוב ללשכת ההוצאה לפועל כדי להמשיך לנקוט בהליכי גבייה.

על החלטת דחיית ההתנגדות, ניתן להגיש ערעור בזכות.

מומלץ לפנות לעורך דין המומחה בתחום כדי להגיע לתוצאות הטובות עבורך.

 

תוכן עניינים