מוזמנים ליצור קשר ⟵

המרצת פתיחה | פסק דין הצהרתי | גניבת שיקים | בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

פסק דין הצהרתי

בבקשה למתן פסק דין הצהרתי התובע מבקש להכריז על מצב עובדתי, זכויות חוזיות או קנייניות.

אדם שרואה את עצמו נפגע בהליכים ע"י גוף ו/או רשות, כאשר אין לו קשר ישיר לתביעה, יפנה בבקשה למתן פסק דין הצהרתי. בית המשפט ייתן פסק דין הצהרתי בהתקיים התנאים הבאים:

  1. התובע הוכיח כי קנויה לו זכות או כי נתקיים "מצב" שעליו מבקש הוא להצהיר.
  2. התובע הוכיח כי מן הראוי לשריין את אותה הזכות.

פסק דין ה"פ 810/08 רנה חג'ג' נגד חטיב של בית משפט השלום.

פסק דין הצהרתי למעשה קובע מהו המצב, מהם הזכויות והחובות של הצדדים ומשמעותם כלפי צד ג'.

בקשה למתן פסק דין הצהרתי יוגש בבית המשפט על פי כללי סמכות מקומית ועניינית בדרך של המרצת פתיחה.

בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל

חייב המתגורר בבית הוריו מקבל צו עיקול מיטלטלין. המיטלטלין הם של ההורים ולא של החייב. כדי למנוע מהנושים ומלשכת ההוצאה לפועל להיכנס וליטול את המיטלטלין על ההורים ו/או החייב לפנות לבית המשפט בבקשה שיוכרז כי המיטלטלין הם של ההורים והנושים אינם רשאים ליטול אותם. עם קבלת פסק הדין ההצהרתי יש להגיש אותו בלשכת ההוצאה לפועל כדי לעכב את ההלכים.

גניבת שיקים וזיוף שיקים

לקוח פנה למשרדנו לאחר שנגנבו לו 4 פנקסי שיקים. הלקוח פנה ישירות למשטרה להודיע על גניבה, ביטל את השיקים ובכך חשב שתם הסיפור. אלא שהחייב התחיל לקבל מכתבי התראה והודעה על פתיחת תיקי הוצאה לפועל בגין שיקים שחזרו. כדי למנוע מהלקוח להתמודד עם כל תיק הוצאה לפועל באמצעות פניה לבית המשפט ע"י הגשת התנגדות הפתרון המתאים ביותר הינו קבלת פסק דין הצהרתי לפיו השיקים נגנבו וזיופו על ידי צד ג' והוא הינו חב בחוב. בית המשפט המחוזי בלוד קבע כי כל השיקים נגנבו מהלקוח, זויפה חתימתו ועל כן הוא אינו חייב בחובות אלו.

פסק הדין הוגש להוצאה לפועל וכך נסגרו תיק ההוצאה לפועל.

 

תוכן עניינים